Výsledky

Články v odborných časopisech

 • Soukup, T., Nekvindova, J., Dosedel, M., Brtkova, J., Toms, J., Bastecka, D., Bradna, P., Vlcek, J., Pavek, P. Methotrexate impact on radiographic progression in biologic-treated rheumatoid arthritis under clinical remission: A case report on monozygotic Caucasian twins. International Journal of Immunopathology and Pharmacology 2016; 29(4): 790–795.
 • Pavelka, K., Šedová, L., Hejduk, K., Dušek, L. 15 let zkušeností s biologickou léčbou zánětlivých revmatických onemocnění v národním registru ATTRA. Časopis lékařů českých 2016, 155(6): 285–292.
 • Závada, J., Uher, M., Sisol, K., Forejtová, S., Jarošová, K., Mann, H., Vencovský, J., Pavelka, K. A tailored approach to reduce dose of anti-TNF drugs may be equally effective, but substantially less costly than standard dosing in patients with ankylosing spondylitis over 1 year: a propensity score-matched cohort study. Annals of the Rheumatic Diseases 2016; 75: 96–102.
 • Horák, P., Skácelová, M., Hejduk, K., Smržová, A., Pavelka, K. Abatacept and its use in the treatment of rheumatoid arthritis (RA) in the Czech Republic – data from the ATTRA registry. Clinical Rheumatology 2013, 32: 1451-1458.
 • Pavelka, K., Hejduk, K., Mann, H. Jaké jsou prediktivní faktory odpovědi na léčbu tocilizumabem v běžné klinické praxi? Zkušenosti z Českého národního registru ATTRA. Česká revmatologie 2013, 21(3): 132-139.
 • Závada, J., Uher, M., Hejduk, K., Vencovský, J., Pavelka, K. Zdravím podmíněná kvalita života u pacientů s revmatoidní artritidou v průběhu prvního roku anti-TNF léčby (hodnocení). Česká revmatologie 2013, 21(3): 123-130.
 • Pavelka, K., Fojtíková, M., Hejduk, K.: Efficacy of the first and subsequent courses of anti-TNF therapy in patients with ankylosing spondylitis – results from the Czech National Register ATTRA. Reumatologia 2012, 50(4): 276-293.
 • Horák, P., Skácelová, M., Hejduk, K., Pavelka, K. Abatacept a jeho použití v České republice v léčbě RA - údaje z registru ATTRA. Česká revmatologie 2012, 20(4): 163-169.
 • Pavelka, K., Chroust, K., Burešová, L. Rituximab v běžné klinické praxi v léčbě aktivní revmatoidní artritidy. Česká revmatologie 2011, 19(3): 112-117.
 • Šléglová, O., Burešová, L., Vencovský, J., Pavelka, K. Výskyt infekcí při léčbě antagonisty TNF alfa v registru ATTRA. Česká revmatologie 2011,19(2): 86-91.
 • Pavelka, K., Forejtová, Š., Štolfa, J., Chroust, K., Burešová, L., Mann, H., Vencovský, J. Anti-TNF therapy of ankylosing spondylitis in clinical practice. Results from the Czech national registry ATTRA. Clinical and Experimental Rheumatology 2009, 27(6): 958-963.
 • Pavelka, K., Gatterová, J., Vencovský, J., Šedová, L., Chroust, K. Rentgenová progrese revmatoidní artritidy v běžné klinické praxi - Výsledky z českého registru ATTRA. Rheumatologia 2009, 23(1): 7-11.

Meeting abstracts

 • Mann, H.F., Forejtova, S., Jarosova, K., et al. Efficacy of First Line Biological Monotherapy in RA: Data from the Czech Registry Attra. Arthritis & Rheumatology 2014, 66(S10): S1032.
 • Pavelka, K., Zavada, J., Fojtikova, M., et al. The Effect of Co-Medication with Conventional Synthetic (cs)Dmards on Achieving Low Disease Activity While Persisting on Adalimumab Therapy in Patients with Ankylosing Spondylitis/Axial Spondylarthritis (AS)-Analysis from the Czech Biologics Registry Attra. Arthritis & Rheumatology 2014, 66(S10): S1116-S1117.
 • Pavelka, K., Hejduk, K., Mann, H., et al. Swollen joints – the only predictor of achieving low disease activity in RA with tocilizumab therapy in Czech national registry ATTRA. Annals of the Rheumatic Diseases 2013,72(S3): 884.
 • Horak, P., Pavelka, K., Hejduk, K., et al. Abatacept and its use in the treatment of rheumatoid arthritis (RA) in the Czech Republic – data from the ATTRA registry. Annals of the Rheumatic Diseases 2013,72(S3): 887.
 • Forejtova, S., Zavada, J., Jarosova, K., et al. Effect of first-line anti-TNF therapy on health related quality of life in patients with ankylosing spondylitis – results from the Czech biologics registry ATTRA. Annals of the Rheumatic Diseases 2013,72(S3): 948-949.
 • Pavelka, K., Chroust, K., Nemec, P. Predictive factors of efficacy of anti-TNF therapy in real practice: experience from the national registry of biological therapy ATTRA. Annals of the Rheumatic Diseases 2012, 71(S3): 517.
 • Skacelova, S., Pavelka, K., Chroust, K. Early response to infliximab therapy predicts long-term disease activity outcomes in patients with rheumatoid arthritis: results from the Czech national biological therapy registry (ATTRA). Annals of the Rheumatic Diseases 2012, 71(S3): 523-524.
 • Pavelka, K., Tegzova, D., Pavelkova, A., et al: No effect of dose escalation on infliximab in patiens with rheumatoid arthritis with residual aktivity – Data from national registry. Annals of the Rheumatic Diseases 2007, 66(Suppl. 2): 56.
 • Tegzova, D., Vencovsky, J., Svobodnik, A., et al. Clinical register of TNFA blocking therapy of Czech rheumatological society project attra: Clinical efficacy and safety. Results of 4-years study Annals of the Rheumatic Diseases 2006, 65(S2): 505-506.
 • Tegzova, D., Vencovsky, J., Dusek, L., Pavelka, K. Clinical register of TNF alpha blocking therapy of Czech rheumatological society. Project ATTRA. Results of study: Clinical efficacy and safety, Annals of the Rheumatic Diseases 2004, 63(Suppl. 1): 263 -263
 • Pavelka, K., Vencovsky, J., Tegzova, D., et al. Radiographic progression in RA patiens treated with infliximab, data from the Czech National Registry (ATTRA) Annals of the Rheumatic Diseases 2004, 63 (Suppl.1): 263 -263

Mezinárodní konference

 • Pavelka, K.: Efficacy of adalimumab in RA in clinical studies and registries, results from National registry ATTRA. 7th Central European Congress of Rheumatology, Prague (Czech Republic), 8.–10.5.2008.
 • Chroust, K.: Project ATTRA – eletronic vision. 7th Central European Congress of Rheumatology, Prague (Czech Republic), 8.–10.5.2008.
 • Pavelka, K.: Inhibition of radiografic progression with infliximab in clinical studies and in real practice (registries). 7th Central European Congress of Rheumatology, Prague (Czech Republic), 8.–10.5.2008.

Domácí konference

 • Forejtová, Š., Pavelka, K., Chroust, K.,: Účinnost a bezpečnost anti-TNF alfa terapie u pacientů s ankylozující spondylitidou v Českém národním registru ATTRA. Jáchymovské revmatologické dny, Jáchymov, 12.–14.12.2007.
 • Pavelka, K.: Způsob léčby AS ve střední a východní Evropě a kvality života nemocných AS. Výsledky mezinárodní multicentrické studie. Jáchymovské revmatologické dny, Jáchymov,
  12.–14.12.2007.
 • Forejtová, Š.: Účinnost a bezpečnost biologické léčby AS – výsledky z Registru ATTRA. Jáchymovské revmatologické dny, Jáchymov, 12.–14.12.2007.
 • Gatterová, J., Pavelka, K., Chroust, K.: Rentgenová progrese revmatoidní artritidy v projetku ATTRA – Enbrel/Case control. Jáchymovské revmatologické dny, Jáchymov, 12.–14.12.2007.
 • Chroust, K.: Elektronický registr ATTRA. Jáchymovské revmatologické dny, Jáchymov, 12.–14.12.2007.
 • Šenolt, L.: Účinnost anti-TNF alfa léčby na extraskeletární projevy ankylozující spondylitidy. Jáchymovské revmatologické dny, Jáchymov, 12. – 14.12.2007.
 • Šenolt, L.: Noviny v biologické léčbě spondylartritid. Jáchymovské revmatologické dny, Jáchymov, 12.–14.12.2007.
 • Pavelka, K.: Bezpečnost biologické terapie u revmatologických onemocnění – bezpečnostní profil adalimumabu. Jáchymovské revmatologické dny, Jáchymov, 12.–14.12.2007.

 

.