Publikace a odborné prezentace

2021

Články v mezinárodních odborných časopisech

2020

Články v mezinárodních a českých odborných časopisech

 • Zavada, Jakub; Nekvindova, Lucie.
  Treat-to-target Strategy in Patients with Rheumatoid Arthritis in Daily Clinical Practice -still Underused, but Superior to Routine Care: A Propensity Score Matched Analysis from the ATTRA Registry
  ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY; OCT 2020; 72,
 • Lauper, Kim; Mongin, Denis; Iannone, Florenzo; Kristianslund, Eirik K.; Kvien, Tore K.; Nordström, Dan C.; Pavelka, Karel; Pombo-Suarez, Manuel; Rotar, Ziga; Santos, Maria J.; Codreanu, Catalin; Lukina, Galina; Gale, Sara L.; John, Markus; Luder, Yves; Courvoisier, Delphine S.; Gabay, Cem.
  Comparative effectiveness of TNF inhibitors and tocilizumab with and without conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs in a pan-European observational cohort of bio-naïve patients with rheumatoid arthritis
  Seminars in Arthritis and Rheumatism Volume: 50 Issue 1 (2020), 50(1):17-24.
 • Tužil J, Mlčoch T, Jirčíková J, Závada J, Nekvindová L, Svoboda M, Uher M, Křístková Z, Vencovský J, Pavelka K, Doležal T.
  Short-term response in new users of anti-TNF predicts long-term productivity and non-disability: analysis of Czech ATTRA ankylosing spondylitis biologic registry.
  Expert Opin Biol Ther. 2020 Feb;20(2):183-192. doi: 10.1080/14712598.2020.1694900.
 • Michelsen B, Lindström U, Codreanu C, Ciurea A, Zavada J, Loft AG, Pombo-Suarez M, Onen F, Kvien TK, Rotar Z, Santos MJ, Iannone F, Hokkanen AM, Gudbjornsson B, Askling J, Ionescu R, Nissen MJ, Pavelka K, Sanchez-Piedra C, Akar S, Sexton J, Tomsic M, Santos H, Sebastiani M, Österlund J, Geirsson AJ, Macfarlane G, van der Horst-Bruinsma I, Georgiadis S, Brahe CH, Ørnbjerg LM, Hetland ML, Østergaard M.
  Drug retention, inactive disease and response rates in 1860 patients with axial spondyloarthritis initiating secukinumab treatment: routine care data from 13 registries in the EuroSpA collaboration.
  RMD Open. 2020 Sep;6(3):e001280. doi: 10.1136/rmdopen-2020-001280.
 • Brahe CH, Ørnbjerg LM, Jacobsson L, Nissen MJ, Kristianslund EK, Mann H, Santos MJ, Reino JG, Nordström D, Rotar Z, Gudbjornsson B, Onen F, Codreanu C, Lindström U, Möller B, Kvien TK, Pavelka K, Barcelos A, Sánchez-Piedra C, Eklund KK, Tomšič M, Love TJ, Can G, Ionescu R, Loft AG, van der Horst-Bruinsma IE, Macfarlane GJ, Iannone F, Hyldstrup LH, Krogh NS, Østergaard M, Hetland ML.
  Retention and response rates in 14 261 PsA patients starting TNF inhibitor treatment-results from 12 countries in EuroSpA.
  Rheumatology (Oxford). 2020 Jul 1;59(7):1640-1650. doi: 10.1093/rheumatology/kez427.
 • PAVELKA, Karel — KŘÍSTKOVÁ, Zlatuše — DUŠEK, Ladislav.
  Národní registr biologické a cílené léčby revmatických onemocnění ATTRA – 20leté zkušenosti.
  Česká revmatologie, 2020, roč. 28, č. 3, s. 120-131
 • ŠENOLT, Ladislav — SVOBODA, Michal.
  Zkušenost s inhibitory Janusových kináz v reálné praxi z registru ATTRA.
  Farmakoterapeutická revue, 2020, roč. 5, č. 3, s. 221-229. ISSN: 2533-6878.

2019

Články v mezinárodních odborných časopisech

Odborné příspěvky na mezinárodních konferencích

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2019)
12.–15. 6. 2019 (Madrid, Španělsko)

Odborné příspěvky na českých konferencích

Třeboňské revmatologické dny 2019
9.–11. 1. 2019, Třeboň

 • Vencovský J. Xeljanz v léčbě revmatoidní artritidy – zkušenosti z reálné klinické praxe v ČR a ve světě
 • Mann H. Terapie psoriatické artritidy sekukinumabem, výsledky z klinických studií i z běžné klinické praxe. Data získaná z registrů vč. ATTRA.
 • Mann H. Průřez monoterapií: známé i neznámé
 • Šenolt L. Obtížně léčitelný pacient s RA – teorie a realita ve světle podmínek úhrady, současná situace podle registru ATTRA (setkání center BL)

2018

Články v mezinárodních odborných časopisech

Články v českých odborných časopisech

Odborné příspěvky na mezinárodních konferencích

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
13.–16. 6. 2018 (Amsterodam, Nizozemsko)

ACR/ARHP Annual Meeting
19.–24. 10. 2018 (Chicago, Illinois, USA)

 • Mann, HF ; Zavada, J ; Nekvindova, L ; Kristkova, Z  ; Horak, P; Vencovsky, J ; Pavelka, K: Real-World Use of Secukinumab in Axial Spondyloarthritis: First Year Data from the Czech National Registry. ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY 2018, 70 (9) Meeting Abstract: 2591
 • Mann, HF ; Zavada, J  ; Nekvindova, L ; Kristkova, Z  ; Horak, P  ; Vencovsky, J ; Pavelka, K: Real-World Use of Secukinumab in Psoriatic Arthritis: First Year Data from the Czech National Registry. ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY 2018, 70 (9) Meeting Abstract: 2592

Odborné příspěvky na českých konferencích

Zimní revmatologické dny 2018
10.–12. 1. 2018, Plzeň, ČR

 • Vencovský J. Benepali – údaje z reálné klinické praxe v zemích EU a stav v ČR
 • Pavelka K. Dlouhodobé výsledky s adalimumabem v českém registru ATTRA
 • Šedová L. Zlepšování kvality života cílenou antirevmatickou léčbou
 • Mann H. Hodnocení klinické účinnosti terapie abataceptem na podkladě stratifikace podle ACPA protilátek

62. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů
20.–22. 9. 2018, Praha

 • Pavelka Karel, Svoboda M, Křístková Z
  Dlouhodobé výsledky léčby spondyloartritid golimumabem v klinických studiích a reálné praxi
  Česká revmatologie. 2018, roč. 26, č. 3, s. 189. ISSN: 1210-7905; 1805-4463

2017

Články v mezinárodních odborných časopisech

Odborné příspěvky na mezinárodních konferencích

ACR/ARHP Annual Meeting
3.–8. 11. 2017 (San Diego, California, USA)

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
14.–17. 6. 2017 (Madrid, Španělsko)

Odborné příspěvky na českých konferencích

Třeboňské revmatologické dny 2017
4.–6. 1. 2017, Třeboň, ČR

 • Jarošová K. Léčba infliximabem u dospělých pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
 • Šléglová O. Máme se obávat jaterního selhání při anti TNF léčbě?
 • Horváth R. Ovlivnění kvality života pacientů s SpA léčených adalimumabem – výsledky dlouhodobého sledování v registru ATTRA

XII. Setkání českých a slovenských dětských revmatologů, revmatologických sester a fyzioterapeutů
11.–13. 5. 2017, Mikulov, ČR

 • Němcová D a kol. Biologická léčba JIA – přehled registru ATTRA

XII. Slapské symposium
8.–10. 6. 2017, Měřín, ČR

 • Pavelka K. Predikce odpovědi na anti-TNF léčbu: studie GO-MORE a reálná data z registru ATTRA
 • Závada J. Vliv anti-TNF terapie na produktivitu práce a pracovní neschopnost u pacientů s RA, SpA a PsA
 • Mann H. Může včasné nasazení biologické léčby ovlivnit léčebné výsledky pacientů s AS? (analýza z registru ATTRA)
 • Forejtová Š. Výsledky studie – switching z originálního na biosimilární infliximab

2016

Články v mezinárodních odborných časopisech

Články v českých odborných časopisech

 • Pavelka K, Šedová L, Hejduk K, Dušek L. 15 let zkušeností s biologickou léčbou zánětlivých revmatických onemocnění v národním registru ATTRA. Časopis lékařů českých 2016; 155(6): 285–292.
 • Pavelka K, Jarošová K, Suchý D, Uher M, Hejduk K. První zkušenosti s biosimilárním infliximabem CT-P13 u nemocných se zánětlivými revmatickými onemocněními v ČR v národním registru ATTRA. Česká revmatologie 2016; (24)1: 15–30.
 • Horváth R, Hurňáková J, Janková R, Philipp T, Szczuková L, Hejduk K, Pavelka K. Účinnost první a následné linie léčby adalimumabem u revmatoidní artritidy: analýza dat Českého národního registru ATTRA. Česká revmatologie 2016; 24(3): 78–91.

Odborné příspěvky na mezinárodních konferencích

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
8.–11. 6. 2016 (Londýn, Anglie)

ACR/ARHP Annual Meeting
11.–16. 11. 2016 (Washington, USA)

11th Central European Congress of Rheumatology
8.–10. 12. 2016 (Praha, ČR)

 • Forejtová Š, Závada J, Szczuková L, Hejduk K, Vencovský J, Pavelka K. Comparison of the effect of anti-TNF therapy on measures of physical function and health related quality of life in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis – results from the Czech biologic registry ATTRA. Česká revmatologie 2016; 24(Suppl.): 49 (CECR).

2015

Články v mezinárodních odborných časopisech

Odborné příspěvky na mezinárodních konferencích

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
10.–13. 6. 2015 (Řím, Itálie)

Controversies in Rheumatology and Autoimmunity (CORA) 2015
12.–14. 3. 2015 (Sorrento, Itálie)

 • Mann H, Forejtová Š, Jarošová K, Šenolt L, Závada J, Uher M, Hejduk K, Pavelka K. Efficacy of first line biological monotherapy in RA: data from the Czech registry ATTRA.

Odborné příspěvky na českých konferencích

Třeboňské revmatologické dny 2015
7.–9. 1. 2015, Třeboň

 • Pavelka K. První zkušenosti s preparátem Remsima v registru ATTRA

2014 a starší

Články v mezinárodních odborných časopisech

Články v českých odborných časopisech

 • Pavelka K, Hejduk K, Mann H. Jaké jsou prediktivní faktory odpovědi na léčbu tocilizumabem v běžné klinické praxi? Zkušenosti z Českého národního registru ATTRA. Česká revmatologie 2013; 21(3): 132-139.
 • Závada J, Uher M, Hejduk K, Vencovský J, Pavelka K. Zdravím podmíněná kvalita života u pacientů s revmatoidní artritidou v průběhu prvního roku anti-TNF léčby (hodnocení). Česká revmatologie 2013; 21(3): 123-130.
 • Horák P, Skácelová M, Hejduk K, Pavelka K. Abatacept a jeho použití v České republice v léčbě RA - údaje z registru ATTRA. Česká revmatologie 2012; 20(4): 163-169.
 • Pavelka K, Chroust K, Burešová L. Rituximab v běžné klinické praxi v léčbě aktivní revmatoidní artritidy. Česká revmatologie 2011; 19(3): 112-117.
 • Šléglová O, Burešová L, Vencovský J, Pavelka K. Výskyt infekcí při léčbě antagonisty TNF alfa v registru ATTRA. Česká revmatologie 2011,19(2): 86-91.
 • Pavelka K, Gatterová J, Vencovský J, Šedová L, Chroust K. Rentgenová progrese revmatoidní artritidy v běžné klinické praxi - Výsledky z českého registru ATTRA. Rheumatologia 2009; 23(1): 7-11.

Odborné příspěvky na mezinárodních konferencích

2014 ACR/ARHP Annual Meeting
14.–19. 11. 2014 (Boston, USA)

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
11.–14. 6. 2014 (Paříž, Francie)

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
12.–15. 6. 2013 (Madrid, Španělsko)

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
6.–9. 6. 2012 (Berlín, Německo)

7th Central European Congress of Rheumatology
8.–10. 5. 2008 (Praha, ČR)

 • Pavelka K. Efficacy of adalimumab in RA in clinical studies and registries results from National registry ATTRA.
 • Chroust K. Project ATTRA – electronic vision.
 • Pavelka K. Inhibition of radiographic progression with infliximab in clinical studies and in real practice (registries).

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
13.–16. 6. 2007 (Barcelona, Španělsko)

 • Pavelka K, Tegzova D, Pavelkova A, et al: No effect of dose escalation on infliximab in patiens with rheumatoid arthritis with residual activity – Data from national registry. Annals of the Rheumatic Diseases 2007; 66(Suppl. 2): 56.

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
13.–16. 6. 2006 (Amsterdam, Nizozemsko)

 • Tegzova D, Vencovsky J, Svobodnik A, et al. Clinical register of TNFA blocking therapy of Czech rheumatological society project ATTRA: Clinical efficacy and safety. Results of 4-years study Annals of the Rheumatic Diseases 2006; 65(Suppl. 2): 505–506.

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
9.–12. 6. 2004 (Berlín, Německo)

 • Tegzova D, Vencovsky J, Dusek L, Pavelka K. Clinical register of TNF alpha blocking therapy of Czech rheumatological society. Project ATTRA. Results of study: Clinical efficacy and safety. Annals of the Rheumatic Diseases 2004; 63(Suppl. 1): 263.
 • Pavelka K, Vencovsky J, Tegzova D, et al. Radiographic progression in RA patiens treated with infliximab data from the Czech National Registry (ATTRA) Annals of the Rheumatic Diseases 2004; 63(Suppl.1): 263.

Odborné příspěvky na českých konferencích

Jáchymovské revmatologické dny
12.–14. 12. 2007, Jáchymov

 • Forejtová Š. Účinnost a bezpečnost biologické léčby AS – výsledky z Registru ATTRA. 
 • Forejtová Š, Pavelka K, Chroust K. Účinnost a bezpečnost anti-TNF alfa terapie u pacientů s ankylozující spondylitidou v Českém národním registru ATTRA.
 • Gatterová J, Pavelka K, Chroust K. Rentgenová progrese revmatoidní artritidy v projektu ATTRA – Enbrel/Case control.
 • Chroust K. Elektronický registr ATTRA.
 • Pavelka K. Bezpečnost biologické terapie u revmatologických onemocnění – bezpečnostní profil adalimumabu.Pavelka K. Způsob léčby AS ve střední a východní Evropě a kvality života nemocných AS. Výsledky mezinárodní multicentrické studie.
 • Šenolt L. Účinnost anti-TNF alfa léčby na extraskeletární projevy ankylozující spondylitidy.
 • Šenolt L. Noviny v biologické léčbě spondylartritid.