Léčba psoriatické artritidy preparáty biologické léčby v ČR

Základní přehled a hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby z dat registru ATTRA
(analytická zpráva registru k 1. 4. 2016)

Odpovědná a kontaktní osoba:
PhDr. Karel Hejduk (hejduk@biostatistika.cz)

Odborná garance:
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.; doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Analytická zpráva je rovněž k dispozici ke stažení ve formátu PDF (1,7 MB).