Publications and presentations

2019

Articles in international journals

Presentations at Czech conferences

Třeboňské revmatologické dny 2019
9.–11. 1. 2019, Třeboň

 • Vencovský J. Xeljanz v léčbě revmatoidní artritidy – zkušenosti z reálné klinické praxe v ČR a ve světě
 • Mann H. Terapie psoriatické artritidy sekukinumabem, výsledky z klinických studií i z běžné klinické praxe. Data získaná z registrů vč. ATTRA.
 • Mann H. Průřez monoterapií: známé i neznámé
 • Šenolt L. Obtížně léčitelný pacient s RA – teorie a realita ve světle podmínek úhrady, současná situace podle registru ATTRA (setkání center BL)

2018

Articles in international journals

Articles in Czech journals

Presentations at international conferences

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
13.–16. 6. 2018 (Amsterdam, the Netherlands)

ACR/ARHP Annual Meeting
19.–24. 10. 2018 (Chicago, Illinois, USA)

 • Mann, HF ; Zavada, J ; Nekvindova, L ; Kristkova, Z  ; Horak, P; Vencovsky, J ; Pavelka, K: Real-World Use of Secukinumab in Axial Spondyloarthritis: First Year Data from the Czech National Registry. ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY 2018, 70 (9) Meeting Abstract: 2591
 • Mann, HF ; Zavada, J  ; Nekvindova, L ; Kristkova, Z  ; Horak, P  ; Vencovsky, J ; Pavelka, K: Real-World Use of Secukinumab in Psoriatic Arthritis: First Year Data from the Czech National Registry. ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY 2018, 70 (9) Meeting Abstract: 2592

Presentations at Czech conferences

Zimní revmatologické dny 2018
10.–12. 1. 2018, Plzeň, Czech Republic

 • Vencovský J. Benepali – údaje z reálné klinické praxe v zemích EU a stav v ČR
 • Pavelka K. Dlouhodobé výsledky s adalimumabem v českém registru ATTRA
 • Šedová L. Zlepšování kvality života cílenou antirevmatickou léčbou
 • Mann H. Hodnocení klinické účinnosti terapie abataceptem na podkladě stratifikace podle ACPA protilátek

62. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů
20.–22. 9. 2018, Praha

 • Pavelka K.: Dlouhodobé výsledky léčby spondyloartritid golimumabem v klinických studiích a reálné praxi

2017

Articles in international journals

Presentations at international conferences

ACR/ARHP Annual Meeting
3.–8. 11. 2017 (San Diego, California, USA)

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
14.–17. 6. 2017 (Madrid, Spain)

Presentations at Czech conferences

Třeboňské revmatologické dny 2017
4.–6. 1. 2017, Třeboň, Czech Republic

 • Jarošová K. Léčba infliximabem u dospělých pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
 • Šléglová O. Máme se obávat jaterního selhání při anti TNF léčbě?
 • Horváth R. Ovlivnění kvality života pacientů s SpA léčených adalimumabem – výsledky dlouhodobého sledování v registru ATTRA

XII. Setkání českých a slovenských dětských revmatologů, revmatologických sester a fyzioterapeutů
11.–13. 5. 2017, Mikulov, Czech Republic

 • Němcová D a kol. Biologická léčba JIA – přehled registru ATTRA

XII. Slapské symposium
8.–10. 6. 2017, Měřín, Czech Republic

 • Pavelka K. Predikce odpovědi na anti-TNF léčbu: studie GO-MORE a reálná data z registru ATTRA
 • Závada J. Vliv anti-TNF terapie na produktivitu práce a pracovní neschopnost u pacientů s RA, SpA a PsA
 • Mann H. Může včasné nasazení biologické léčby ovlivnit léčebné výsledky pacientů s AS? (analýza z registru ATTRA)
 • Forejtová Š. Výsledky studie – switching z originálního na biosimilární infliximab

2016

Articles in international journals

Articles in Czech journals

 • Pavelka K, Šedová L, Hejduk K, Dušek L. 15 let zkušeností s biologickou léčbou zánětlivých revmatických onemocnění v národním registru ATTRA. Časopis lékařů českých 2016; 155(6): 285–292.
 • Pavelka K, Jarošová K, Suchý D, Uher M, Hejduk K. První zkušenosti s biosimilárním infliximabem CT-P13 u nemocných se zánětlivými revmatickými onemocněními v ČR v národním registru ATTRA. Česká revmatologie 2016; (24)1: 15–30.
 • Horváth R, Hurňáková J, Janková R, Philipp T, Szczuková L, Hejduk K, Pavelka K. Účinnost první a následné linie léčby adalimumabem u revmatoidní artritidy: analýza dat Českého národního registru ATTRA. Česká revmatologie 2016; 24(3): 78–91.

Presentations at international conferences

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
8.–11. 6. 2016 (London, UK)

ACR/ARHP Annual Meeting
11.–16. 11. 2016 (Washington, USA)

11th Central European Congress of Rheumatology
8.–10. 12. 2016 (Prague, Czech Republic)

 • Forejtová Š, Závada J, Szczuková L, Hejduk K, Vencovský J, Pavelka K. Comparison of the effect of anti-TNF therapy on measures of physical function and health related quality of life in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis – results from the Czech biologic registry ATTRA. Česká revmatologie 2016; 24(Suppl.): 49 (CECR).

2015

Articles in international journals

Presentations at international conferences

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
10.–13. 6. 2015 (Rome, Italy)

Controversies in Rheumatology and Autoimmunity (CORA) 2015
12.–14. 3. 2015 (Sorrento, Italy)

 • Mann H, Forejtová Š, Jarošová K, Šenolt L, Závada J, Uher M, Hejduk K, Pavelka K. Efficacy of first line biological monotherapy in RA: data from the Czech registry ATTRA.

Presentations at Czech conferences

Třeboňské revmatologické dny 2015
7.–9. 1. 2015, Třeboň, Czech Republic

 • Pavelka K. První zkušenosti s preparátem Remsima v registru ATTRA

2014 a starší

Articles in international journals

Articles in Czech journals

 • Pavelka K, Hejduk K, Mann H. Jaké jsou prediktivní faktory odpovědi na léčbu tocilizumabem v běžné klinické praxi? Zkušenosti z Českého národního registru ATTRA. Česká revmatologie 2013; 21(3): 132-139.
 • Závada J, Uher M, Hejduk K, Vencovský J, Pavelka K. Zdravím podmíněná kvalita života u pacientů s revmatoidní artritidou v průběhu prvního roku anti-TNF léčby (hodnocení). Česká revmatologie 2013; 21(3): 123-130.
 • Horák P, Skácelová M, Hejduk K, Pavelka K. Abatacept a jeho použití v České republice v léčbě RA - údaje z registru ATTRA. Česká revmatologie 2012; 20(4): 163-169.
 • Pavelka K, Chroust K, Burešová L. Rituximab v běžné klinické praxi v léčbě aktivní revmatoidní artritidy. Česká revmatologie 2011; 19(3): 112-117.
 • Šléglová O, Burešová L, Vencovský J, Pavelka K. Výskyt infekcí při léčbě antagonisty TNF alfa v registru ATTRA. Česká revmatologie 2011,19(2): 86-91.
 • Pavelka K, Gatterová J, Vencovský J, Šedová L, Chroust K. Rentgenová progrese revmatoidní artritidy v běžné klinické praxi - Výsledky z českého registru ATTRA. Rheumatologia 2009; 23(1): 7-11.

Presentations at international conferences

2014 ACR/ARHP Annual Meeting
14.–19. 11. 2014 (Boston, USA)

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
11.–14. 6. 2014 (Paris, France)

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
12.–15. 6. 2013 (Madrid, Spain)

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
6.–9. 6. 2012 (Berlin, Germany)

7th Central European Congress of Rheumatology
8.–10. 5. 2008 (Prague, Czech Republic)

 • Pavelka K. Efficacy of adalimumab in RA in clinical studies and registries results from National registry ATTRA.
 • Chroust K. Project ATTRA – electronic vision.
 • Pavelka K. Inhibition of radiographic progression with infliximab in clinical studies and in real practice (registries).

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
13.–16. 6. 2007 (Barcelona, Spain)

 • Pavelka K, Tegzova D, Pavelkova A, et al: No effect of dose escalation on infliximab in patiens with rheumatoid arthritis with residual activity – Data from national registry. Annals of the Rheumatic Diseases 2007; 66(Suppl. 2): 56.

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
13.–16. 6. 2006 (Amsterdam, the Netherlands)

 • Tegzova D, Vencovsky J, Svobodnik A, et al. Clinical register of TNFA blocking therapy of Czech rheumatological society project ATTRA: Clinical efficacy and safety. Results of 4-years study Annals of the Rheumatic Diseases 2006; 65(Suppl. 2): 505–506.

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)
9.–12. 6. 2004 (Berlin, Germany)

 • Tegzova D, Vencovsky J, Dusek L, Pavelka K. Clinical register of TNF alpha blocking therapy of Czech rheumatological society. Project ATTRA. Results of study: Clinical efficacy and safety. Annals of the Rheumatic Diseases 2004; 63(Suppl. 1): 263.
 • Pavelka K, Vencovsky J, Tegzova D, et al. Radiographic progression in RA patiens treated with infliximab data from the Czech National Registry (ATTRA) Annals of the Rheumatic Diseases 2004; 63(Suppl.1): 263.

Presentations at Czech conferences

Jáchymovské revmatologické dny
12.–14. 12. 2007, Jáchymov, Czech Republic

 • Forejtová Š. Účinnost a bezpečnost biologické léčby AS – výsledky z Registru ATTRA. 
 • Forejtová Š, Pavelka K, Chroust K. Účinnost a bezpečnost anti-TNF alfa terapie u pacientů s ankylozující spondylitidou v Českém národním registru ATTRA.
 • Gatterová J, Pavelka K, Chroust K. Rentgenová progrese revmatoidní artritidy v projektu ATTRA – Enbrel/Case control.
 • Chroust K. Elektronický registr ATTRA.
 • Pavelka K. Bezpečnost biologické terapie u revmatologických onemocnění – bezpečnostní profil adalimumabu.Pavelka K. Způsob léčby AS ve střední a východní Evropě a kvality života nemocných AS. Výsledky mezinárodní multicentrické studie.
 • Šenolt L. Účinnost anti-TNF alfa léčby na extraskeletární projevy ankylozující spondylitidy.
 • Šenolt L. Noviny v biologické léčbě spondylartritid.