Ankylozující spondylitida (AS)

Definice

Ankylozující spondylitida (AS) – někdy také nazývaná Bechtěrevova nemoc – je jednou z mnoha forem artritidy. Ankylozující spondylitida způsobuje zejména záněty kloubů mezi jednotlivými obratli páteře, případně kloubu mezi páteří a pánví (tzv. sakroiliakální skloubení). Toto onemocnění však může postihovat i jiné části těla, kde způsobí zánět a bolest:

 • místa, kde se spojují šlachy s kostmi, popř. vazy s kostmi,
 • klouby mezi žebry a páteří,
 • kyčelní, ramenní a kolenní klouby, klouby v chodidlech,
 • oči.

Jak se onemocnění pomalu zhoršuje a zánět přetrvává, organismus se snaží bránit a produkuje novou kostní tkáň. To ovšem vede k postupnému srůstání obratlů, které posléze vytvářejí kostěné výběžky (syndesmofyty), tuhnou a ztrácí pohyblivost. Tyto srůsty mohou postihnout i hrudní koš, což omezí kapacitu plic a ztíží dýchání.

Ankylozující spondylitida je chronické onemocnění. Vhodné léky mohou omezit bolest, zmírnit charakteristické příznaky, předejít komplikacím a tělesným deformitám.

Příznaky

Průběh nemoci se může v čase měnit: příznaky se mohou měnit k horšímu, k lepšímu nebo mohou dokonce i úplně vymizet. Mezi první příznaky se řadí bolest a ztuhlost v dolní části zad nebo v kyčlích; tyto obtíže se projevují obzvláště ráno, v noci nebo po delším období fyzické nečinnosti. Bolest a ztuhlost kloubů se časem může šířit nahoru podél páteře a do ostatních kloubů – zejména do kyčlí, ramen, kolen a chodidel.

V pokročilém stadiu onemocnění se mohou objevit následující příznaky:

 • omezená roztažitelnost hrudníku,
 • trvalé shrbení,
 • tuhá, nepohyblivá páteř,
 • únava,
 • ztráta chuti k jídlu,
 • úbytek na váze,
 • zánět duhovky (iritida),
 • střevní záněty.

Příčiny

Přesná příčina vzniku ankylozující spondylitidy není známa; předpokládá se však, že významnou roli hrají genetické predispozice. Výrazně zvýšené riziko vzniku ankylozující spondylitidy mají osoby, u nichž byl prokázán gen HLA-B27.

Rizikové faktory

Významnou roli ve vzniku ankylozující spondylitidy zřejmě hrají genetické predispozice. Většina osob trpících tímto onemocněním je totiž nositelem genu HLA-B27. Neznamená to však, že u všech osob s tímto genem se rozvine ankylozující spondylitida: onemocnění je pozorováno pouze u 2 % nositelů tohoto genu. Přítomnost genu HLA-B27 ovšem prokazatelně zvyšuje riziko vzniku ankylozující spondylitidy.

U HLA-B27 pozitivních osob, které jsou postiženy ankylozující spondylitidou, je 50% riziko, že tento gen zdědí i jejich děti. Ankylozující spondylitida postihuje častěji muže než ženy, první příznaky se obvykle objevují mezi 16 a 40 lety věku.

Zdroj: Mayoclinic.com