Juvenilní idiopatická artritida (JIA)

Definice

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejběžnějším typem artritidy, která se vyskytuje u dětí. Onemocnění se projevuje nejméně šestitýdenním zánětem kloubů u dětí do 16 let. Příznaky juvenilní idiopatické artritidy ve většině případů samovolně vymizí po několika měsících nebo letech.

Juvenilní idiopatická artritida může mít komplikovaný průběh. Podle příznaků a postižených kloubů se rozlišuje několik klinických typů onemocnění.

Léčba juvenilní idiopatické artritidy spočívá v důsledném udržování fyzické aktivity. Tím se zachová plná pohyblivost a síla kloubů, předejde se jejich poškození a omezí se bolestivost.

Příznaky

Příznaky závisí na klinickém typu JIA. Podle rozsahu onemocnění rozlišujeme tři klinické typy juvenilní idiopatické artritidy:

  • Pauciartikulární JIA. Tato nejběžnější forma JIA postihuje nejvýše čtyři klouby – nejčastěji velké klouby, jako jsou kolena nebo ramena.
  • Polyartikulární JIA. Tato forma JIA postihuje pět a více kloubů; většinou se jedná o malé klouby, např. na rukou a na nohou. Polyartikulární JIA často postihuje stejný kloub na obou stranách těla.
  • Systémová JIA. Tato nejvzácnější forma JIA postihuje nejen klouby, ale i vnitřní orgány.

Mezi příznaky juvenilní idiopatické artritidy se řadí zejména:

  • Otoky, bolest a ztuhlost kloubů. Tyto příznaky mohou být výraznější ráno nebo obecně po probuzení. Nejčastěji jsou postiženy kolenní klouby a klouby na rukou a na nohou. Děti si stěžují na bolest a mohou kulhat.
  • Zvýšená teplota a vyrážka. Tyto příznaky mohou doprovázet řadu onemocnění; pokud však přetrvávají, mohou signalizovat systémovou JIA.
  • Otoky lymfatických uzlin. Tento příznak se může vyskytovat u dětí se systémovou JIA.
  • Iridocyklitida (zánět duhovky a řasnatého tělíska). Tento příznak se nejčastěji vyskytuje u dětí s pauciartikulární JIA. Pokud není včas odhalen, může způsobit slepotu.

Pro juvenilní idiopatickou artritidu – podobně jako pro jiné typy artritidy – jsou charakteristická období, kdy jsou příznaky klinicky manifestovány (vzplanutí) a kdy naopak ustoupí (remise).

Příčiny

Juvenilní idiopatická artritida je pravděpodobně autoimunitní onemocnění (tj. takové onemocnění, při kterém imunitní systém organismu produkuje protilátky proti vlastním tkáním). Přesná příčina vzniku autoimunitní reakce není známa; zdá se však, že určitou roli hraje dědičnost a vlivy okolního prostředí.

Předpokládá se, že u dětí s určitým genetickým profilem vyvolá juvenilní idiopatickou artritidu virová nebo bakteriální infekce. U některých dětí s JIA byl tento genetický profil identifikován a nyní je považován za genetický marker, který předurčuje náchylnost k JIA. Není však pravidlem, že u všech dětí s tímto genetickým profilem se rozvine JIA; onemocnění naopak může propuknout i u dětí, které tento genetický marker nevykazují.

Zdroj: Mayoclinic.com