Revmatoidní artritida (RA)

Definice

Revmatoidní artritida (RA) je zánětlivá forma artritidy, která způsobuje bolest a poškození kloubů. Revmatoidní artritida napadá vnitřní vrstvu kloubního pouzdra (tzv. synovium) a způsobuje otoky, které jsou značně bolestivé a později vedou ke zdeformování kloubů. Příznaky revmatoidní artritidy jsou někdy natolik vážné, že pacient má problém vykonávat zdánlivě jednoduché činnosti – např. otevřít zašroubovanou láhev nebo jít na procházku.

Revmatoidní artritida se vyskytuje 2-3krát častěji u žen než u mužů a její první příznaky se většinou objeví mezi 40. a 60. rokem věku. Onemocnění však může postihnout i malé děti (viz juvenilní idiopatická artritida) nebo naopak seniory.

Revmatoidní artritidu zatím nelze vyléčit, lze však zmírnit její příznaky: zejména podáváním protizánětlivých léků, vhodnou ochranou kloubů a úpravou životního stylu.

Příznaky

Mezi příznaky revmatoidní artritidy se řadí:

 • bolest kloubů,
 • otoky kloubů,
 • citlivost kloubů na dotek,
 • načervenalé a oteklé ruce,
 • zatvrdlé bouličky tkáně pod kůží, zejména na horních končetinách (tzv. revmatické uzlíky),
 • únava,
 • ranní ztuhlost kloubů, která trvá alespoň 30 minut,
 • zvýšená teplota,
 • úbytek hmotnosti.

Příčiny

Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění, jeho přesná příčina je neznámá. Revmatoidní artritida se rozvíjí poté, co bílé krvinky (leukocyty) proniknou z krevního řečiště do kloubní dutiny a sehrají zde zřejmě významnou roli při zánětu synoviální membrány. Postupem času zanícená synoviální membrána přeroste v panus – prokrvenou vrstvu granulační tkáně, která těsně přiléhá na kloubní chrupavky. Panus chrupavku a často i pod ní ležící kost rozruší. Jakmile je chrupavka zničena, panus se přemění na vazivovou jizevnatou tkáň, která spojuje kostní konce. Tato jizevnatá tkáň může zkostnatět a konce kostí se spolu spojí, čímž je kloub znehybněn. Tento stav je označován jako ankylóza („znehybění kloubů“) a často způsobuje ohnuté deformované prsty.

Přesná příčina vzniku revmatoidní artritidy není známa. Ke vzniku onemocnění pravděpodobně dochází následkem kombinace mnoha faktorů, jako jsou genetické predispozice, životní styl (např. kouření) a některé faktory okolního prostřední (např. virové infekce).

Rizikové faktory

Riziko vzniku revmatoidní artritidy mohou zvýšit následující faktory:

 • Pohlaví. Ke vzniku revmatoidní artritidy jsou náchylnější více ženy než muži.
 • Věk. Revmatoidní artritida se obvykle vyskytuje u lidí ve věku 40-60 let. Onemocnění se však může vyskytnout i u starších lidí nebo dokonce u dětí (viz juvenilní idiopatická artritida).
 • Rodinné predispozice. Existuje zvýšené riziko revmatoidní artritidy u osob, jejichž rodinní příslušníci jsou onemocněním postiženi. Důkaz o dědičnosti revmatoidní artridity neexistuje; předpokládá se však, že se dědí predispozice k tomuto onemocnění.
 • Kouření. Ke vzniku revmatoidní artritidy jsou náchylnější více kuřáci než nekuřáci.

Zdroj: Mayoclinic.com