Systémový lupus erythematosus (SLE)

Definice

Lupus je chronické zánětlivé onemocnění, které propukne tehdy, když imunitní systém napadne tkáně a orgány vlastního organismu. Záněty způsobené tímto onemocněním mohou postihovat různé tělesné systémy: klouby, kůži, ledviny, krevní buňky, mozek, srdce i plíce.

Diagnostika lupusu není vždy zcela jednoduchá, neboť jeho příznaky se vyskytují i u některých jiných onemocnění. Typickým příznakem lupusu je například vyrážka na obou tvářích – charakteristické „motýlovité“ zarudnutí v obličeji, avšak ani ta se nemusí projevit u všech pacientů.

Někteří lidé mají vrozenou náchylnost ke vzniku lupusu; samotné onemocnění pak mohou nastartovat různé infekce, některé léky, nebo dokonce sluneční záření. Lupus nelze vyléčit, ale existují některé léky pro zmírnění příznaků.

Příznaky

U každého pacienta mohou být příznaky poněkud odlišné. Příznaky se mohou objevit náhle nebo se rozvíjet postupně, mohou být mírné nebo závažné, dočasné nebo trvalé. Většina pacientů s lupusem má mírný průběh onemocnění, který se vyznačuje epizodami (tzv. vzplanutí), v nichž se příznaky na nějaký čas zhorší; pak se stav pacienta zase na nějaký čas zlepší nebo příznaky zcela odezní.

Příznaky lupusu závisí na tom, které části těla jsou onemocněním postiženy. Mezi nejčastější příznaky se řadí:

 • únava a horečka,
 • bolest, ztuhlost a otoky kloubů,
 • vyrážka „motýlovitého“ tvaru na obličeji, která pokrývá obě tváře a překlenuje nos,
 • kožní léze, které se objevují nebo zhoršují při pobytu na slunci,
 • zbělání nebo zmodrání prstů na rukou a na nohou v chladu nebo při stresové situaci (Raynaudův fenomén),
 • dušnost,
 • bolest na hrudi,
 • suchost v očích,
 • bolesti hlavy, zmatenost, ztráta paměti.

Příčiny

Lupus vzniká, když imunitní systém napadne zdravou tkáň ve vlastním organismu. Onemocnění je pravděpodobně geneticky podmíněno a u jedinců, kteří k němu mají dědičné dispozice, je jeho průběh do značné míry ovlivněn i prostředím, ve kterém člověk žije. Zdá se, že u těchto náchylných jedinců se lupus projeví poté, co daný člověk přijde do kontaktu s něčím, co onemocnění vyvolá. Mezi spouštěče onemocnění může patřit např.:

 • Sluneční záření. Expozice slunečním paprskům může u geneticky disponovaných jedinců vyvolat kožní léze nebo spustit reakci imunitního systému.
 • Léky. Lupus mohou vyvolat některé typy léčiv (např. antikonvulziva, antihypertenziva či antibiotika). V těchto případech se často stává, že po vysazení daného léčiva odezní i příznaky lupusu.

Rizikové faktory

Riziko vzniku onemocnění zvyšují některé známé faktory:

 • Pohlaví. Lupus se mnohem častěji vyskytuje u žen.
 • Věk. Ačkoli lupus postihuje jedince všech věkových kategorií, nejčastěji je diagnostikován mezi 15. a 40. rokem věku.

Zdroj: MayoClinic.com